Styrelsen

 

Efter årsmöte 2015 samt konstituerande möte 2015-03-11 ser styrelsen ut på följande sätt:

 
Ordförande: Göte Persson, Fridhemsgatan 3 L, 271 45  Ystad; tel 0411-739 65
e-post: gote.persson1@comhem.se
 
Kassör & kontaktman: Kerstin Olsson, Segelsömmaregatan 8, 271 52  Ystad; tel 0411-141 43
e-post: kerstiniystad@telia.com
 
Sekreterare och vice ordförande: Margareta Bösgård Nilsson, Krågarp 222, 274 53  Skivarp;
tel 0411-45707
 
Vice sekreterare: Anita Lindholm, Ärtgatan 8, 271 54  Ystad; tel 0411-19174

Ordinarie ledamot: Lena Göransson, Trädgårdsgatan 20, 2. vån, 271 34  Ystad; tel 0411-654 03

Ordinarie ledamot: Anita Lindholm, Ärtgatan 8, 271 54  Ystad; tel 0411-19174

 

Ersättare: Karin Winberg-Christensson, Skönadalsvägen 205 Svarte, 271 93  Ystad; tel 0411-60609

Ersättare: Kaj Svensson, Styrbordsgången 1 F-A, 271 52 Ystad; tel: 0411-78185

Ersättare: Eva Olsson Varanda, Gjuterigatan 46, 271 44 Ystad; tel:0411-10153

Ersättare: Tanja Nilsson, Ardennergatan 1 A, 271 37  Ystad; tel 0707 303414

Ersättare: Vakant

 

Valberedning: Gun Olsson (sammankallande), Ulla Valldèn, Marianne Fransson

 

Revisorer: Arne Johansson, Leif Nilsson

Revisorssuppleanter: Ann-Margret Nilsson, Mona Nilsson

 

Anmälningsansvarig: Gunni Persson

Gästboksansvarig: Lena Göransson

Fondansvariga: Kerstin Olsson, Göte Persson och Anita Lindholm

Informationsansvarig: Kerstin Olsson

ABF Studieorganisatör-cirkelledare ordinarie: Göte Persson, ersättare Lena Göransson

YHR/HSO ordinarie: Göte Persson ersättare Anita Lindholm

Sjöbo Handikappråd ordinarie:  Ulla Valldén, ersättare Kerstin Olsson

Fikaansvarig: Anita Lindholm

Reseansvariga: Göte Persson, Kerstin Olsson

Lotteriansvarig: Karin Winberg Christensson

Anhöriggruppen: Lena Göransson, Gunni Persson

Trivselträffansvarig: Karin Winberg Christensson

SMIL-gruppen: Kerstin Olsson, Ingela Nilsson. Margareta Bösgård Nilsson

Bouleansvarig: Lena Göransson, Kaj Svensson

Högtalaransvarig: Kaj Svensson, Göte Persson

Hjärtstartansvarig: Kerstin Olsson, Eva Olsson Varanda, Margareta Bösgård Nilsson

Strokedagskommittén: Göte Persson, Kerstin Olsson, Anita Lindholm, Margareta Bösgård Nilsson