Sortlista 2014

Sortlistan är uppdelad i två delar, inte speciellt överraskande kallade för del 1 och del 2.

Del 1 innehåller förklaringar och information till de olika rubrikerna som finns i listan och del 2 innehåller förteckning och beskrivning över de olika sorterna.

De flesta sorterna finns presenterade i vårt bildgalleri.                  Till startsidan

Bästa rosvänner!

Årets roslista är inte som den varit tidigare år, en förteckning över de sorter vi kunde erbjuda till försäljning. På grund av sjukdom är rosodlingen avvecklad men vår lilla visningsanläggning finns kvar och denna lista innehåller de sorter som finns där. De kortfattade sortbeskrivningarna är tänkta som hjälp och vägledning till det i och för sig begränsade sortiment vi kan presentera här. För mer information om de olika rossortena kan roslitteratur, internet och besök på "riktiga" rosarier rekommenderas.
Både gamla som nya besökare hälsas varmt välkomna.

 

Ingela o Ingvar

Information och förklaring till rubrikerna i sortbeskrivningen.

Namn
Vi reserverar oss för ev. stavfel (gäller även övrig text) och när ämnet ändå är uppe passar vi också på att reservera oss för andra ev. felaktigheter, även beträffande faktainnehållet.

Grupp
Anger den botaniska grupptillhörigheten. I de fall roskännare har olika uppfattning har vi konsekvent använt den av Lars-Åke Gustavsson i hans praktverk "Rosor för nordiska trädgårdar" (2008 års utgåva) angivna gruppen.

ALBA-Alba ARV-Arvensis AUS-Austin BIF-Bifera BOUR-Bourbonica
CENT-Centifolia CHIN-Chinensis DAM-Damascena FLO-Floribunda FOEC-Foecundiss.
FOET-Foetida GALL-Gallica HEL-Helenae KORD-Kordesii MACR-Macrantha
MINI-Miniatyr MOBU-Modern buskr MOSS-Mossros MOY-Moyesii MYSK-Myskroshybr.
ODO-Odorata POLY-Polyantha PORT-Portlandica REM-Remontant RUB-Rubiginosa
RUG-Rugosa SEMP-Sempervirens SETI-Setigera SOUL-Soulieana SPIN-Spinosissima
STKL-Storbl.klätter TEHY-Tehybrid VILL-Villosa WICH-Wichuriana  

kl. anger att sorten är lämplig som klätterros.    (Ö) = Österlenros

Blomfärg
Vi har försökt göra en någorlunda korrekt färgbeskrivning men blommans färg eller i alla fall nyanserna kan påverkas mycket av t.ex väderlek, blommans utvecklingsstadium, växtplats m.m.

Doft
En synnerligen subjektiv bedömning. Erfarenheten säger oss att våra besökare ofta har väldigt olika "näsor" och bedömer doftstyrkan därefter. Dessutom påverkas doftstyrkan av t.ex väderlek, tidpunkt på dagen och kan även variera från blomma till blomma. Ytterligare en aspekt är karaktären på doften, något som vi inte har möjlighet att beskriva här. Vill bara nämna att det finns sorter med doft som en del finner direkt oangenäm!

Blomtyp
enkel 4-5 kronblad               dubbel 6-10 kronblad                             hafy=halvfylld 11-20 kronblad
fylld 21-41 kronblad             täfy=tätt fylld 41 eller fler kronblad

Blomstorlek
små Ø ca 0-5 cm       medel Ø ca 5-7 cm         stor Ø ca 7-10 cm         mycket stor Ø 10 cm och större

Räknat på genomsnittsdiametern, kan alltså finnas både större och mindre blommor på samma buske.

Blomningstid
Avser vilken period blomningstiden BÖRJAR, mer specifikt när den i genomsnitt börjar hos oss. Hur lång blomningstiden sedan blir påverkas mycket av väderleken. En normal sommar ( kall och regnig ) ger en mer utdragen blomning än en varm och solig sommar som år 2006 då blomningen blev koncentrerad och kort.

tidig =    blomningen BÖRJAR slutet av maj - mitten av juni
medel =   ----------- " ----------      mitten av juni - början av juli
sen =      ----------- " ----------      början av juli - mitten av juli


Sorter markerade med R remonterar.
 

Höjd
De i vår beskrivning angivna höjderna är mycket ungefärliga men ger i alla fall en fingervisning om vad man i normalfallet kan förvänta sig. Man kan hitta extremfall där den vanligen marktäckande 'The Fairy' växer som en klätterros och klätterrosen 'Excelsa' växer som marktäckare. Den slutliga verkliga höjden påverkas oerhört mycket av t.ex beskärning, närings- och vattentillgång, växtplats, klimat (framförallt vinterklimat), ev. uppbindning m.m.

Zon
Sverige är indelat i 8 olika växtzoner där zon 1 är varmast och zon 8 är kallast. Denna zonindelning bygger i huvudsak på den under ett antal år genomsnittligt lägsta uppmätta vintertemperaturen, en av flera faktorer som påverkar rosens övervintringsförmåga. Den zonsiffra en rossort fått bör därför mest ses som en härdighetsgradering och inte som en garanti för att t.ex en sort angiven till zon 3 alltid övervintrar bra i zon 3. Det kan även förekomma stora lokala variationer inom en växtzon och tillika inom den egna trädgården. I de fall det finns olika uppfattning om en rossorts härdighet har vi även här gått efter L-Å G:s uppgifter.

Ljus
fs = full sol, behöver alltså sol större delen av dagen
ha = halvskugga, utvecklas bra med sol halva dagen.
sk = skugga, klarar norrlägen bra, kan bli acceptabel i skuggan från stora träd.

OBS! Angivelsen är minimikrav, givetvis utvecklas sorter märkta med ha eller sk bra i soliga lägen.

Ålder
Information som egentligen inte har någon betydelse för sortvalet men som kan vara intressant ändå. Årtalet anges i huvudsak som introduktionsår. För vildrosor ( arter ) som ju inte är något mänskligt påfund utan under årmiljonerna har utvecklats i naturen anges när de togs i kultur i vår del av världen. Och återigen har vi använt L-Å G som referens för årtalen.

Rad
Anger i vilken rad i vår visningsträdgård sorten finns planterad. Rad nummer 1 finns längst mot söder och rad nummer 16 längst mot norr. Sorter med siffran 0 finns planterade i spaljén vid sidorna. Anläggningen är som tidigare nämnts inte så stor och det är kanske lite onödigt med radangivelser för att lättare hitta men ändå.....

Gammaldags rosor vs. moderna
År 1867 introducerades sorten "La France" som anses vara den allra första tehybriden och därmed den allra första moderna rosen. Enligt den renläriga skolan får bara sorter som fanns före 1867 kallas för gammaldags rosor och alla andra sorter är då moderna. En mer liberal tolkning är att sorter som tillhör de grupper som fanns före 1867 räknas som gammaldags. Vi lägger oss inte i diskussionen utan konstaterar bara att det finns vackra och odlingsvärda rosor i alla ålderskategorier.